kinkakuji-japan-winter

เที่ยวเมืองเกียวโตมรดกโลกที่มีสเน่ห์และโอซาก้าภาคคันไซญี่ปุ่น

เที่ยวเมืองเกียวโตมรดกโลก โอซาก้าด้วยตนเอง

 ในเมืองเกียวโต Kyoto

เกียวโตเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในอดีตตั้งอยู่ในภาคคันไซ Kansai ของประเทศญี่ปุ่น ส่วนเมืองโตเกียวเป็นเมืองหลวงของ ประเทศญี่ปุ่นใน ปัจจุบัน ซึ่งญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงหลายครั้งด้วยกัน เกียวโตเป็นเมืองหลวง และเป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิ์ ช่วงปี ค.ศ. 974 ของประเทศญี่ปุ่น และต่อมาในปี 1869 พระจักรพรรดิ์ได้ย้ายที่ประทับไปยังเอโดะ (Edo) หรือในปัจจุบันก็คือ กรุงโตเกียว (Tykyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนั่นเอง จนถึงทุกวันนี้ เมืองเกียวโตก็ยังคงมนต์ขลังของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้ดี ทำให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่มีสเน่ห์เช่นนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Historic Monuments of Ancient Kyoto ในปี 1994 จาก UNESCO ด้วย

การเดินทาง จากสถานีโตเกียว เดินทางโดย JR Tokaido Shinkansen Line “Nozomi” ไปยังสถานี Kyoto station ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที    หากเดินทางจาก เมือง โอซาก้า (Osaka )ไปยังสถานี Kyoto station โดย JR Tokaido Line จะใช้เวลาประมาณ 28 นาที

ชมสวนป่าไผ่ Bamboo Forest

เที่ยวอำเภอ ซากาโนะ ( Sagano) และ อาราชิยามะ ( Arashi-yama) ที่ตั้งอยู่ในทางฝั่งตะวันตกของเมืองเกียวโต(Kyoto) ในช่วงศตวรรษที่ 8 ขุนนางมักจะนิยมเข้ามาในพื้นที่ธรรมชาติของทุ่งนา ป่าไผ่ กันที่นี่เพื่อพักผ่อนเพลิดเพลินไปกับการพายเรือเล่น ชมใบไม้เปลี่ยนสีกันที่แห่งนี้ ปัจจุบันภูมิทัศน์ที่นี่ยังคงเป็นบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงช่วงเวลานั้น มีวัดเทนริว-จิ Tenryu-ji Temple ซึ่งเป็นวัดที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 แล้วโดยโชกุน Ashikaga Takauji วัดนี้เป็นหนึ่งในห้าวัดที่สำคัญของเกียวโต (Kyoto-gozan) และมีสวนป่าไผ่ (Arashi Bamboo forest ) ทางเข้าจะอยุ่ด้านบนของวัดซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นจุดชมวิวพิเศษแห่งชาติ นักท่องเที่ยวมักนิยมมาเที่ยวที่นี่

ที่อำเภอ Sagano มีวัดที่น่าสนใจเช่น วัด Daikaku-ji Temple (สมบัติของชาติ) วัด Jojakko-ji วัด Nison-in (สมบัติของชาติ) วัด Seiryo-ji (สมบัติของชาติ) และวัด Adashi-no-Nenbutsu-ji ที่ Sagano มีสวนป่าไผ่และดอกไม้ชนิดอื่นๆให้เดินเที่ยวชมด้วย

การเดินทาง เที่ยวสวนป่าไผ่ที่วัดเทนริว-จิ ( Tenryu-ji Temple ) เดินทางโดย JR Sagono line ลงที่สถานี Sago Arashiyama เดินต่ออีก 10 นาที / เดินทางโดย Henkyu railway ลงที่สถานี Arashima station เดินต่ออีก 15 นาที

หากต้องการเดินทางไปเที่ยวสวนป่าไผ่ที่ Sagano แนะนำเดินทางโดยรถไฟสายโรแมนติก (The Sagano Scenic Railway รู้จักกันดีในชื่อ Sago Romantic Trainหรือ Sagano Torokko : https://www.japan-rail-pass.com/japan-by-rail/travel-tips/sagano-scenic) อยู่ถัดจากสถานี Sago Arashiyama ประมาณ 1 กิโลเมตร เดินออกไปจากสถานีทางซ้ายมือจะเจอ Torokko Arashiyama station มีรถไฟออกทุก 1 ชั่วโมงเปิด 9 โมงเช้า- 5 โมงเย็น เพื่อให้ได้ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งที่นี่จะเริ่มกลางเดือน พฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคม และจะไม่เปิดบริการในช่วงฤดูหนาว 31 ธันวาคม-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และดอกซากุระบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งรถไฟจะวิ่งผ่าน แม่น้ำ Hozugawa River ระหว่าง Arashiyama และ Kameoka ด้วยรถไฟโบราณ ผ่านไปตามแนวเขาอย่างช้าๆระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 25 นาที เมื่อถึงสถานี Torokko Saga ก็สามารถเดินขึ้นไปเพื่อชมสวนป่าไผ่ Sagano ได้เลย ซื้อตั๋วได้ที่JR Ticket office ที่สถานีรถไฟเกียวโตหรือที่สถานีของ Sagano Torokko ออกจากสวนป่าไผ่ สามารถไปเที่ยวต่อที่วัด Kinkakuji ได้โดยเดินไปขึ้น JR สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ JR Saga-Arajima ไปลง JR Enachi station จากนั้นต่อรถบัสโดยเดินออกจากสถานีเจอทางแยกเลี้ยวซ้ายจะเจอป้ายรถบัสโดยรอขึ้นรถสาย 207 ไปลงที่ป้าย Kinkakuji-mae เดินเข้าวัดใช้เวลาประมาณ 5 นาที

วัดคิโยมิสึเดระ(Kiyomizu-dera Temple)วัดน้ำใส

ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า จังหวัดเกียวโนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใสแห่งนี้จะได้ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่าอัศจรรย์ยิ่ง วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง สักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาเพื่อขอพร 3 ประการ   โดยมีความเชื่อกันว่า “สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง ”

อาคารหลักที่สร้างขึ้นแบบมีระเบียงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปทั้ง 4 ฤดู กาลโดยเฉพาะความงามของดอกซากุระบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวยงามในฤดุใบไม้ร่วง ซึ่งจากมุมระเบียงของวัดสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ

วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดก โลกโดยองค์การยูเนสโกด้วย และเดินช้อปปิ้งบนถนนกาน้ำชา พบกับร้านค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบบพื้นบ้าน อาทิ เครื่องเซรามิค ตุ๊กตาญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต

การเดินทาง นั่ง City bus รถบัสท้องถิ่นเกียวโต ไปลงที่ Kiyomizumichi หรือ Gojozaka แล้วเดินต่ออีก 10นาที

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine)

เป็น ศาลเจ้าชื่อดัง ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร การสักการะ พระแม่โพสพ และเทพจิ้งจอก ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ซึ่งที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริจะมีรูปปั้นของเทพจิ้งจอกจำนวนมากมาย และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกียวโตทุกคนเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศาลเจ้าที่เรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที่เรียงรายกันเป็นอุโมงสีแดงนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างมาก

โทริอิ ซุ้มประตูสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตาม เส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

การเดินทาง นั่งรถไฟ JR มาลงที่สถานี อินาริ (Inari)แล้วเดินเข้าไปที่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริได้เลย

วัดคินคะคุจิ ( Kinkaku-ji Temple )ปราสาททอง

ชื่ออย่างเป็นทางการคือ Rokuon-ji Temple สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ ( Ashikaga Yoshimitsu ) เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ความสะอาดใสของสระน้ำที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงามซึ่ง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ค่าเข้าชม 400 Yen เปิดเวลา 9:00 น.-17:00 น.

วิธีการเดินทาง   นั่งรถเมลล์ท้องถิ่นเกียวโต สาย 101 , 205 จากสถานีเกียวโตมุ่งตรงไปยังวัดคินคะคุจิได้เลย  หรือ นั่งรถไฟ JR มาลงที่สถานีเอ็มมาจิ (Emmachi) ซึ่งต้องต่อรถอีกครั้งโดยนั่งรถเมลล์ท้องถิ่นเกียวโตสาย 204 , 205 ไปลงป้าย Kinkakuji-michi แล้วก็เดินเข้าวัดไปได้เลย

เที่ยวโอซาก้า

ถนนช้อปปิ้งชินไซบาชิ (Shinsaibashi )

เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า Mido-suji street เป็นถนนเส้นหลักในการเดินช้อปปิ้งที่มี สินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า ซึ่งญีปุ่นมีสินค้าที่น่ารักมากมาย และสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก

การเดินทาง  นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินจากสถานี Shin-Osaka station ไปลงที่สถานี Shinsaibashi station ใช้เวลาประมาณ 13 นาที

ปราสาทโอซาก้า (Osaka castle)

ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นตั้งอยู่เมืองโอซาก้าจังหวัดโอซาก้า (Osaka) ภูมิภาคคันไซ บนเกาะฮอนชู ซึ่งสร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้าที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 400 ปี   ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม ปัจจุบันภายในปราสาทใช้เป็นสถานที่เก็บรวมสะสมศิลปวัตถุ และเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ ของเมืองโอซาก้าและตระกูลโตโยโต

การเดินทาง   จาก Tokyo station โดย JR Tokaido Shinkansen Line ไปลงสถานี Shin-Osaka station ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที และเดินทางต่อยังปราะสาทโอซาก้าโดย JR Osaka station จากสถานี Shin-Osaka station ไปลงที่ Osaka-jo Koen Station ใช้เวลาประมาณ 13 นาที

เช็คราคาโปรโมชั่นโรงแรมในเกียวโต ญี่ปุ่นได้ที่นี่

Add a Comment

You must be logged in to post a comment