vangvieng-300

เที่ยววังเวียงลาวล่องเรือชมแม่น้ำวิวเทือกเขาสูงคล้ายกุ้ยหลินจีน

          วังเวียงลาว วังเวียง เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทรายโดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลังวังเวียงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”  วิวทิวทัศน์จะสวยแค่ ...