japan-shirakawago_640

ชิราคาวาโกหมู่บ้านในสไตล์ กัสโชสึคุริมรดกโลก

เที่ยวชิราคาวาโกหมู่บ้านในสไตล์ กัสโชสึคุริมรดกโลกด้วยตนเอง เมืองทาคายาม่า (Takayama) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ Little Kyoto” ลิตเติ้ล เกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาจังหวัดกิฟุ(Gifu) ภาคชูบุ ( Chubu ) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ที่ยังคงดูแลวั ...

kinkakuji-japan-winter

เที่ยวเมืองเกียวโตมรดกโลกที่มีสเน่ห์และโอซาก้าภาคคันไซญี่ปุ่น

เที่ยวเมืองเกียวโตมรดกโลก โอซาก้าด้วยตนเอง  ในเมืองเกียวโต Kyoto เกียวโตเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในอดีตตั้งอยู่ในภาคคันไซ Kansai ของประเทศญี่ปุ่น ส่วนเมืองโตเกียวเป็นเมืองหลวงของ ประเทศญี่ปุ่นใน ปัจจุบัน ซึ่งญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงหลายครั้งด้วยกั ...

Hoi-An-world-heritage-site-4

เที่ยวชมสะพานญี่ปุ่นที่ฮอยอันเมืองโบราณมรดกโลกเวียดนาม

        เมืองโบราณมรดกโลก ,ฮอยอัน (Hoi An) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนามซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสมัยในอาณาจักรจามปาบริเว ...

autumn-japan

เที่ยวภาคคันโตญี่ปุ่นเที่ยวฮาโกเน่ วัดเซนโซจิ นิกโก้เมืองมรดกโลก

เที่ยวฮาโกเน่ วัดเซนโซจิ นิกโก้เมืองมรดกโลก วัดเซนโซจิ Senso-ji temple ตั้งอยู่ในแขวง อะสะกุสะ Asakusa เขต ไทโต Taito-ku ของเมือง โตเกียว Tokyo ภูมิภาค คันโต บนเกาะ ฮอนชู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ที่มีผู้คนนิยมไปเข้านมัสการขอพรจากพระโพธิสัตว์ก ...

ayutthaya-thailand-001

เที่ยวเมือง มรดกโลกชมเศียรพระพุทธรูปในต้นไม้รากต้นโพธิ์ ที่อยุธยา

มรดกโลกชมเศียรพระพุทธรูปในต้นไม้รากต้นโพธิ์ เมืองกรุงเก่า อุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya เป็น จังหวัดในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา ที่ยาวนาน  ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ...

malay-500x300-4

เที่ยวมะละกาเมืองมรดกโลกของมาเลเซีย

เที่ยวมะละกาเมืองมรดกโลก Malacca MALAYSIA สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซียที่แนะนำให้ได้ไป เยือนสักครั้งคือ เมืองมะละกา(Malacca,Malaysia) ซึ่งเมืองมะละกานี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ชนชาติของชาวมาเลย์ซึ่งปัจจุบันเมืองมะละกาเป็นเมืองมรด ...