Hoi-An-world-heritage-site-4

เที่ยวชมสะพานญี่ปุ่นที่ฮอยอันเมืองโบราณมรดกโลกเวียดนาม

        เมืองโบราณมรดกโลก ,ฮอยอัน (Hoi An) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนามซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสมัยในอาณาจักรจามปาบริเว ...

ladybuddha-danang-300

เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์แห่ง เมืองดานังวัดลิงอึ๊งบ๊ายบุต

เมืองดานังวัดลิงอึ๊งบ๊ายบุต เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองดานังของเวียดนาม(Lady Buddha Da Nang) วัดลิงอึ๊งบ๊ายบุต ที่ชาวดานังมีความเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้จะช่วยปกป้องให้พ้นภัยพิบัติจากพายุใต้ฝุ่นที่ทั้งเมืองเคยถูกทำลายจากพายุมาก่อนซึ่งหลังจา ...