11 ไม้ใบไม้ประดับ ต้นไม้มงคลที่มีชื่อเกี่ยวกับ เงินทอง

ไม้ใบไม้ประดับ

ต้นไม้มงคลที่มีชื่อเกี่ยวกับ

“เงิน ทอง”

1.

ต้นถุงเงิน มีก้านใบสูงยาว ลักษณะใบกว้างมนปลายแหลมบิดเกลียวเข้าหากันมีรอยด่างสีขาวเหลืองนวลด้านข้างใบ

มีความเชื่อมีเงินเป็นถุงเป็นถัง มีเงินใช้ ค้าขายดี 

?

2.

ต้นออมทอง ชมพู เป็นไม้พุ่มเตี้ยใบเล็กมีใบสีเขียวเหลือบเหลืองทองอ่อนๆบางใบมีสีออกอมชมพูสามารถปลูกให้เติบโตได้ทั้งในน้ำและในดิน

มีความเชื่อเพื่อให้มีทองเก็บไว้เป็นมงคล

?

3.

ต้นออมเงิน เป็นไม้พุ่มเตี้ยใบเล็กมีใบสีขาวเหลือบเงิน ใบขนาดเล็กสามารถปลูกให้เติบโตได้ทั้งในน้ำและในดิน

มีความเชื่อเพื่อให้มีเงินเก็บออม

?

4.

ต้นห่อเงินห่อทอง (Coffee Cups) Colocasia esculenta (L.) Schott ลักษณะใบสีเขียวคล้ายรูปหัวใจมีรอยหยักม้วนห่อเข้าหากัน ขยายพันธ์ โดยการแยกหน่อ

มีความเชื่อว่า ปลูกต้นห่อเงินห่อทองไว้เป็นมงคลให้มีเงินทองที่ถูกห่อหุ้มเอาไว้ไม่รั่วไหลไม่ขาดแคลน

5.

กวักทองคำ Aglaonema Golden Madonna อโกลนีมาหรือแก้วกาญจนา ลักษณะใบกว้างเรียวยาวสีเขียวมีลายใบขวางเป็นเส้นแถบสีอ่อนๆทั่วใบ ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ

มีความเชื่อว่าเสริมมงคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีทองเก็บออมสะสมไว้ได้

?

6. ต้นเงินไหลมา

ต้นเงินไหลมา เป็นไม้พุ่มก้านใบยาวใบสีเขียวกลางใบมีลายใบสีเหลืองอ่อนๆกระจายสามารถปลูกให้เติบโตได้ทั้งในน้ำและในดิน;

มีความเชื่อเพื่อให้เงินไหลมาค้าขายดี

7. ต้นเงิน เงิน เงิน

ต้นเงิน เงิน เงิน หรือเขียวหมื่นปี มีใบแคบเรียวยาว กลางใบมีลายแถบยาวทั่วใบสามารถปลูกให้เติบโตได้ทั้งในน้ำและในดิน

มีความเชื่อ ให้มีเงินใช้ไม่ขาดแคลน

8. ต้นกวักเงินเข้าบ้าน

ต้นกวักเงินเข้าบ้าน Aglaonema Silver Bay อโกลนีมาหรือแก้วกาญจนา ลักษณะใบสีเขียว กลางใบมีสีเงิน ใบเรียวอ้วนปลายแหลม ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ

มีความเชื่อให้ประกอบอาชีพ ค้าขายดีมีเงินเข้าบ้านตลอด

9. ต้นเศรษฐีรับเงิน

ต้นเศรษฐีรับเงิน(เรือนทอง), ใบไม้ขอบเขียวเข้มตรงกลางใบสีเขียวอ่อนมีลายด่างเขียวเข้ม ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ

มีความเชื่อให้ค้าขายดี มีรายได้รับเงินเต็มมือ

10. ต้นรับเงินรับทอง

ต้นรับเงินรับทอง Aglaonema Pink Dalmatian อโกลนีมาหรือแก้วกาญจนา ลักษณะใบสีเขียวมีลายจุดด่างสีออกชมพู ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ

มีความเชื่อว่าเสริมมงคลให้มีเงินมีทองเข้าบ้าน

11. ต้นแสงเงินแสงทอง

ต้นแสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้า อโกลนีมาหรือแก้วกาญจนาลักษณะใบเรียวยาวมีขอบใบสีแดงพื้นใบสีเขียว แกนใบสีแดงและอาจมีใบด่างสีแดงปะปนร่วมด้วย

มีความเชื่อว่าช่วยเสริมมงคลให้มีเงินทองร่ำรวย

Add a Comment

You must be logged in to post a comment