watbawornnivet-001

ไหว้พระ 9 วัดวันเดียวเขตกรุงเทพโดยนั่งรถเมล์ขสมก.และเรือ

ไหว้พระ 9 วัดวันเดียวเขตกรุงเทพเพื่อเสริมศิริมงคล

โปรแกรมทัวร์บุญ ไหว้พระ 9 วัด

วัดที่1 วัดพระพระศรีรัตนศาสดาราม Wat Phra Kaew 

“แก้วแหวนเงินทองไหลมา”

ไปไหว้ พระแก้ว มรกต พระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเชีย เป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย – ลาว เพื่อความเป็นสิริมงคล

มีความเชื่อว่า     ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี

สถานที่ตั้ง          อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

เวลาเปิด-ปิด      08.30 – 16.00 น.

การเดินทาง       รถประจำทาง สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30,32, 33, 39, 43, 44, 53, 59, 64, 80, 82,91,201, 203 รถปรับอากาศ สาย 501, 503, 508, 512

แนะนำ  เริ่มเดินทาง 8:30 น เดินทางไปทำบุญ วัดลำดับที่1 หลังจากนั้น 9:30 น.ไปวัด ลำดับที่2 คือวัดโพธิ์ เพราะอยู่ใกล้

วัดที่ 2  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) Wat Pho

 “ร่มเย็นเป็นสุข”       

ไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่(ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ) เพื่อความเป็นสิริมงคล

มีความเชื่อว่า         ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ อยู่ดีกินดีตลอดปี

สถานที่ตั้ง              หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

เวลาเปิด-ปิด          08.30 – 16.00 น.

การเดินทาง           รถประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 43, 44, 47, 53, 60, 82, 91, 123,รถปรับอากาศ สาย 501, 508

แนะนำ    แวะทานอาหารเช้าที่ร้านอาหาร” รับอรุณ” ที่หน้าวัดโพธิ์ จากนั้นเวลา 10:30 ไปวัดลำดับที่ 3คือ วัดแจ้ง โดยนั่งเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจุดขึ้นเรือ ณ วัดโพธิ์

วัดที่ 3 วัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง) Wat Arun

“ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”

ไปไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล

มีความเชื่อว่า         ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน

สถานที่ตั้ง              ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่

เวลาเปิด-ปิด          08.30 – 16.00 น.

การเดินทาง           เดินทางโดยรถประจำทางสาย 19, 57, 83 ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่าเตียนขึ้นที่ท่าวัดอรุณ

แนะนำ    เวลา 11:30 เดินทางไปวัดลำดับที่4 คือ วัดระฆังโฆสิตาราม เพราะอยู่ใกล้กัน อาจนั่งเรือไปก็ได้

วัดที่4 วัดระฆังโฆสิตาราม Wat Rakang

“มีคนนิยมชมชื่น”

ไปสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธานที่วัดระฆัง อ่านคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคล

มีความเชื่อว่า         ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี

สถานที่ตั้ง              ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

เวลาเปิด-ปิด          08.30 – 16.00 น.

การเดินทาง           รถประจำทาง สาย 19, 57, 83 ท่าเรือ เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟหรือท่าวังหลังก็ได้ หรือลงเรือข้ามฟากจากท่าช้างไปท่าวัดระฆัง

แนะนำ    เวลา 12:15น เดินทางไปวัดลำดับที่5 คือ ชนะสงคราม

วัดที่5 วัดชนะสงคราม Chanasongkram

“มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง” 

ไปไหว้ พระประธานในโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) ผู้นับถือความซื่อสัตย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

มีความเชื่อว่า         ไหว้พระวัดชนะสงคราม อุปสรรคร้ายพ่ายแพ้

สถานที่ตั้ง              ถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร

เวลาเปิด-ปิด          08.30 – 16.00 น.

การเดินทาง           รถประจำทาง สาย 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 123  รถปรับอากาศ สาย ปอ. 6, 509

แนะนำ    เวลา 13:30 เดินทางไปวัดลำดับที่6 คือ วัด บวรนิเวศวิหาร อยู่ใกล้กัน

วัดที่6 วัดบวรนิเวศวิหาร Wat Bowon Niwet Wiharn

“พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต” 

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชชวรวิหารสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 3ทรงสร้างขึ้นใหม่ระหว่าง พ .ศ. 2367 – 2375 เดิมมีชื่อเรียกว่าวัดใหม่ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ เมื่อรัชกาลที่ 3 ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จมาประทับเมื่อปี พ .ศ. 2375 นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลปัจจุบันทรงผนวช เป็นวัดของคณะ สงฆ์ฝ่ายคามวาสีของธรรมยุติกนิกาย สิ่งสำคัญภายในวัดบวร นิเวศวิหาร ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารแบบตรีมุขหน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบ ตรงกลางมีตรามหามงกุฎพระประธานในพระอุโบสถและพระพุทธชินสีห์ วิหารพระศาสดา พระเจดีย์ใหญ่และพระตำหนักปั้นหยา สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าที่ทรงผนวช

มีความเชื่อว่า         ไหว้พระวัดบวรนิเวศวิหาร พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต

สถานที่ตั้ง              ถนนพระสุเมรุ ย่านบางลำพู เขตพระนคร

เวลาเปิด-ปิด          09.00 – 16.00 น.

การเดินทาง           รถประจำทางสาย 3,9,64,65,53,56,68

แนะนำ    เวลา 14:00 เดินทางต่อไปวัดลำดับที่ 7 คือวัดสุทัศเทพวราราม

วัดที่7วัดสุทัศน์เทพวราราม Wat Suthat

“มีวิสัยทัศน์ที่ดี”

ไปไหว้ พระองค์ประธาน (พระศรีศากยมุณี) ที่เก่าแก่ ซึ่งอดีตเคยประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุของกรุงสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล

มีความเชื่อว่า         ไหว้พระวัดสุทัศนฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป

สถานที่ตั้ง              บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เวลาเปิด-ปิด          08.00 – 16.00 น.

การเดินทาง           รถประจำทาง สาย 10, 12

แนะนำ    เวลา14:30 เดินทางไปวัดลำดับที่8 คือวัดภูเขาทอง เพราะใกล้กัน

วัดที่8 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร Wat SAKET 

” เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล”

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดสำคัญคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณสร้าง มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสระแรัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โปรดให้ขุดคลองรอบพระอารามและพรราชทานนามว่า วัดสระเกศ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอารามและสร้างสิ่งต่างๆ เพิ่มเติม เช่น พระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง

มีความเชื่อว่า         ไหว้พระวัดสุทัศนฯ เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล

สถานที่ตั้ง              ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เวลาเปิด-ปิด          08.00 – 16.00 น.

การเดินทาง           รถประจำทางสาย 8, 15 ,37, 47, 49     เรือโดยสาร เรือล่องคลองแสนแสบ ลงที่ท่าผ่านฟ้าลีลาศ

แนะนำ    เวลา 15:00น. เดินทางต่อไปวัดลำดับที่9 คือ วัดไตรมิตร

วัดที่9 วัดไตรมิตรวิทยาราม (วัดสามจีน) Wat Trimit

“เพื่อความเป็น สิริมงคล”  

ไปนมัสการ“พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” หรือ “พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร” หรือจะเรียกสั้นๆ ภาษาชาวบ้านว่า “หลวงพ่อทองคำ” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่สร้างจากเนื้อทองคำบริสุทธิ์ จนได้รับการจดบันทึกลง “กินเนสบุ๊ค” ว่าเป็น “พระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” และชมพิพิธภัณฑ์ ประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวจีนย่านเยาวราชด้วย

มีความเชื่อว่า         ไหว้พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (Golden Buddha)เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล

สถานที่ตั้ง              ตั้งอยู่เลขที่ทางทิศตะวันตกของสถานีรถไฟหัวลำโพง ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ติดกับถนนเยาวราช

เวลาเปิด-ปิด          08.00 – 16.00 น.เว้นวันจันทร์ปิด 21:00 น.

การเดินทาง           นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีหัวลำโพง และเดินไปที่วัดได้

แนะนำ    หลังจากไหว้พระจากวัดไตรมิตรวิทยาราม (วัดสามจีน) เสร็จเดินไปเที่ยวถนนเยาวราชต่อได้เลย

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โทร. 02 225 7612 – 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672(source *https://www.dhammathai.org)

 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment