Hoi-An-world-heritage-site-4

เที่ยวชมสะพานญี่ปุ่นที่ฮอยอันเมืองโบราณมรดกโลกเวียดนาม

        เมืองโบราณมรดกโลก ,ฮอยอัน (Hoi An) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนามซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสมัยในอาณาจักรจามปาบริเว ...

ladybuddha-danang-300

เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์แห่ง เมืองดานังวัดลิงอึ๊งบ๊ายบุต

เมืองดานังวัดลิงอึ๊งบ๊ายบุต เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองดานังของเวียดนาม(Lady Buddha Da Nang) วัดลิงอึ๊งบ๊ายบุต ที่ชาวดานังมีความเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้จะช่วยปกป้องให้พ้นภัยพิบัติจากพายุใต้ฝุ่นที่ทั้งเมืองเคยถูกทำลายจากพายุมาก่อนซึ่งหลังจา ...

Close up of woman hands holding red gift box for special event

ธรรมเนียม การมอบของขวัญชาวเวียดนาม

การมอบของขวัญชาวเวียดนาม ถ้าเลือกของขวัญให้ชาวเวียดนามแต่ไม่รู้จะมอบอะไรให้เป็นของขวัญดี แนะนำให้ลองเลือกอะไรที่นิยมกันไว้ก่อนดีกว่าเช่นของขวัญที่นิยมให้กันในเทศกาล ตรุษ เต๊ด เทศกาลปีใหม่ของเวียดนาม  ซึ่งเว็บไซต์สื่อออนไลน์ของเวียดนาม VNexpress ได้ระบุว่า ...