Close up of woman hands holding red gift box for special event

ธรรมเนียม การมอบของขวัญชาวเวียดนาม

การมอบของขวัญชาวเวียดนาม

ถ้าเลือกของขวัญให้ชาวเวียดนามแต่ไม่รู้จะมอบอะไรให้เป็นของขวัญดี แนะนำให้ลองเลือกอะไรที่นิยมกันไว้ก่อนดีกว่าเช่นของขวัญที่นิยมให้กันในเทศกาล ตรุษ เต๊ด เทศกาลปีใหม่ของเวียดนาม  ซึ่งเว็บไซต์สื่อออนไลน์ของเวียดนาม VNexpress ได้ระบุว่าในสังคมยุคใหม่ชาวเวียดนามมักนิยมให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือตรุษเต็ด  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าเทคโนโลยีไฮเทค ทุนการศึกษา  ประกันสุขภาพของโรงยาบาลที่มีชื่อเสียงหรือโรงพยาบาลต่างชาติ เป็นต้น

สิ่งของที่จะนำมาเป็นของขวัญที่ควรหลีกเลี่ยง

-นาฬิกาเป็นของต้องห้ามดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะมันทำให้เวลาผ่านไป ให้นาฬิกาในเทศกาลนี้เหมือนกับแช่งให้ตายเร็วๆ

-อย่าให้อะไรที่เกี่ยวกับแมว สำหรับเวียดนามก็ตาม ภาษาเวียดนามเรียกแมว ว่า “แหม่ว” (Meo) สำเนียงมันไปคล้องกับคำว่า “แหง่ว” (Ngheo) ซึ่งแปลว่า “จน”

-ห้ามมอบผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้แก่ชาวเวียดนามเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า

-อย่าให้ยาเพราะมันจะทำให้ผู้รับ “ป่วย”

-อย่าให้มีดหรือของมีคมรวมทั้งกรรไกรด้วย มันจะตัดเส้นเลือด ตัดความเจริญรุ่งเรือง  และยังมีข้อห้ามอื่นๆอีก

-ไม่ควรมอบของขวัญที่มีสีดำ หรือดอกไม้สีขาว เช่น ดอกเบญจมาศ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าหรืองานศพ

-ไม่ควรมอบสิ่งของมีคมต่างๆ เช่น มีดหรือกรรไกร เพราะคนเวียดนามถือว่าเป็นการตัดความสัมพันธ์อันดีแก่กัน

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม :thaiworld.org , manager.co.th , thailand.prd.go.th

Add a Comment

You must be logged in to post a comment