odaiba-1

แหล่งช้อปปิ้งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นย่านวัยรุ่นชิบูย่า ชินจูกุ

ช้อปปิ้งโตเกียวย่านดังชิบูย่า ชินจูกุ เที่ยวช้อปปิ้งมหานครโตเกียว เที่ยวย่านชิบูย่า (Shibuya) โตเกียวเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายให้นักท่องเที่ยว ช้อปปิ้งอย่างจุใจ เที่ยวย่านชิบูย ...