Malaysia

ช้อปปิ้งที่กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียชมตึกแฝดปิโตรนาส

ช้อปปิ้งที่กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียช้อปปิ้งที่ BBKLCC มาเที่ยวมาเลเซียต้องมาช้อปปิ้งที่ BBKLCC ซึ่ง CNNGo ได้ จัดให้กัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองแห่งการช้อปปิ้ง ที่ดีที่สุดอันดับสี่ของโลก ที่ซึ่งเป็นสวรรค์ที่แท้จริงของนักช้อป โดยมีจุดเด่นสำคัญคือ กัวลาลัมเปอร์ ...