food-kachanaburi-02

ร้านอาหารในกาญจนบุรีวิวสวยริมแม่น้ำบรรยากาศโรแมนติก

ร้านอาหารคีรีธารา เคยไปที่ร้านอาหารคีรีธาราแล้วประทับใจกับบรรยากาศดีๆในตอนกลางคืนที่ร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำแควอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีบรรยากาศร้านที่มีดนตรีไพเราะและมีแสงไฟจากโคมไฟประดับตามบริเวณร้านได้อย่างดีถ้าใครยังไม่รู้จะไปที่ไหนเมื่อไปกาญจนบุรีลองไปท ...