Disneyland

การเดินทางในฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า MTR ใช้บัตร Octopus เรือเฟอรี่

การเดินทางในฮ่องกง รถไฟฟ้า MTR การเดินทางที่รวดเร็วที่สุดจากสนามบินเข้าในเมืองและภายในเมืองฮ่องกง สำหรับนักท่องเที่ยวจะมีตั๋วพิเศษให้บริการสามารถเลือกตามความต้องการของลูกค้า บัตรที่นิยมใช้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ดังนี้ Octopus : เป็นบัตรที่ส ...

japa-transport-train-500

การเดินทางในญี่ปุ่น รถไฟJR รถไฟฟ้าและอื่นๆ

การเดินทางในญี่ปุ่น  รถไฟเป็นคมนาคมหลักในการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น มี 3 ระบบหลักๆ ได้แก่ JR (Japan Railway) สำหรับเน้นการเดินทางข้ามจังหวัด ภูมิภาค และเดินทางในตัวเมือง รถไฟฟ้าใต้ดิน เน้นเฉพาะการเดินทางในตัวเมืองนั้นๆ รถไฟของเอกชนต่างๆที่ให้บริการเ ...