Taiwan_oldmarket-300

ชมหินเศียรราชินีเที่ยวท่าเรือตลาดจิ่วเฟินเมืองจีหลงKeelung city ไต้หวัน

ชมหินเศียรราชินีเที่ยวท่าเรือตลาดจิ่วเฟินเมืองจีหลงไต้หวันด้วยตนเอง จีหลงKeelung city (基隆市) เมื่อไปไต้หวันแนะนำให้ไปสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้คือ จีหลงKeelung city (基隆市) ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมี ชื่อเล่น ...