education_640

ฝึกจำกริยา3ช่อง irregular verbs 250คำใน 25วันตอนที่3

ทดสอบความจำกริยา3ช่อง irregular verbs250คำ ตอนที่3 วิธีฝึกจำกริยา3ช่องirregular verbs250คำโดย 1.อ่านคำกริยาที่เห็นในหน้าแรกจากนั้นให้เดาในใจหรือเขียนลงในกระดาษเปล่าว่า กริยาช่องที่ 2 และ 3คืออะไร 2.เมื่อเดาในใจหรือเขียนลงบนกระดาษเรียบร้อยแล้ว ให้ดูเฉ ...

education_640

กริยา3ช่อง irregular verbs อักษรต้นTuvwxyz

กริยา3ช่อง irregular verbs กริยา3ช่อง irregular verbs ภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร tuw พร้อมคำแปลมีคำที่พบบ่อยเช่น take write wet เป็นต้น Irregular verb คือกริยาที่ไม่ได้อยู่ในรูปปกติจะเปลี่ยนรูปคำไปตามประธานหรือ tense ที่แต่งประโยค ส่วน Regular verb ...

education_640

ฝึกจำกริยา3ช่อง irregular verbs 250คำใน25วันตอนที่2

ทดสอบความจำกริยา3ช่อง irregular verbs วิธีฝึกจำกริยา3ช่องirregular verbs250คำวันที่11-20โดย 1.อ่านคำกริยาที่เห็นในหน้าแรกจากนั้นให้เดาในใจหรือเขียนลงในกระดาษเปล่าว่า กริยาช่องที่ 2 และ 3คืออะไร 2.เมื่อเดาในใจหรือเขียนลงบนกระดาษเรียบร้อยแล้ว ให้ดูเฉลยว่าเ ...

education_640

ฝึกจำกริยา3ช่อง irregular verbs 250คำใน 25วันตอนที่1

ทดสอบความจำกริยา3ช่อง irregular verbs250คำ ตอนที่1 วิธีฝึกจำกริยา3ช่องirregular verbs250คำโดย 1.อ่านคำกริยาที่เห็นในหน้าแรกจากนั้นให้เดาในใจหรือเขียนลงในกระดาษเปล่าว่า กริยาช่องที่ 2 และ 3คืออะไร 2.เมื่อเดาในใจหรือเขียนลงบนกระดาษเรียบร้อยแล้ว ให้ดูเฉลยว่ ...

education_640

กริยา3ช่อง irregular verb ภาษาอังกฤษอักษรขึ้นต้น RSพร้อมคำแปล

กริยา3ช่อง irregular verb ภาษาอังกฤษRS set พร้อมคำแปลมีคำที่พบบ่อยเช่น see saw seen Irregular verb คือกริยาที่ไม่ได้อยู่ในรูปปกติจะเปลี่ยนรูปคำไปตามประธานหรือ tense ที่แต่งประโยค ส่วน Regular verb นั้นเมื่อเปลี่ยน tense ก็จะเติม -ed ต่อท้ายคำกริยาแนะน ...

education_640

กริยา3ช่อง irregular verb มีคำแปลอักษรขึ้นต้น LMNOPQ

กริยา3ช่อง irregular verb มีคำแปลหมวดคำLMNOPQ มีคำที่พบบ่อยเช่น meet met met Irregular verb คือกริยาที่ไม่ได้อยู่ในรูปปกติจะเปลี่ยนรูปคำไปตามประธานหรือ tense ที่แต่งประโยค ส่วน Regular verb นั้นเมื่อเปลี่ยน tense ก็จะเติม -ed ต่อท้ายคำกริยาแนะนำให้จำค ...

education_640

กริยา3ช่อง irregular verb อักษรขึ้นต้น FGHIJK พร้อมคำแปล

กริยา3ช่อง irregular verb หมวดคำ FGHIJK พร้อมคำแปลคำที่พบบ่อยเช่น have had had Irregular verb คือกริยาที่ไม่ได้อยู่ในรูปปกติจะเปลี่ยนรูปคำไปตามประธานหรือ tense ที่แต่งประโยค ส่วน Regular verb นั้นเมื่อเปลี่ยน tense ก็จะเติม -ed ต่อท้ายคำกริยาแนะนำให้จ ...

education_640

กริยา3ช่อง irregular verb ภาษาอังกฤษAbcdeมีคำแปล

  กริยา3ช่อง irregular verbs ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลหมวด ABCDE นี้มีคำศัพท์ที่ใช้เป็นประจำเช่น eat ate eaten เวลาเราเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากคำศัพท์ที่ท่องๆกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Noun Verb Adverb Adjective สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งค ...