Tokyo Dysneyland

เที่ยวโตเกียวดีสนีย์แลนด์ ทริปท่องเที่ยวสวนสนุกในญี่ปุ่น

    เที่ยวโตเกียวดีสนีย์แลนด์ ( Disney land Tokyo) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ภาคคันโต (Kanto) เกาะฮอนชู (Honshu) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้าง นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ ...