angsilamarket-bangsean02

พิกัด 6 ตลาดเก่าโบราณย้อนยุคยอดนิยมตลอดน่าเดินใกล้กรุงเทพฯ

สามชุกตลาดร้อยปี (Sam Chuk Market) เป็นตลาดโบราณที่ได้รับรางวัล "อนุรักษ์ ดี(Award of Merit)" จากการประกวด โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ประจำปี 2552 ประกาศเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2552 โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหปร ...

Taiwan_oldmarket-300

ชมหินเศียรราชินีเที่ยวท่าเรือตลาดจิ่วเฟินเมืองจีหลงKeelung city ไต้หวัน

ชมหินเศียรราชินีเที่ยวท่าเรือตลาดจิ่วเฟินเมืองจีหลงไต้หวันด้วยตนเอง จีหลงKeelung city (基隆市) เมื่อไปไต้หวันแนะนำให้ไปสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้คือ จีหลงKeelung city (基隆市) ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมี ชื่อเล่น ...