japan-shirakawago_640

ชิราคาวาโกหมู่บ้านในสไตล์ กัสโชสึคุริมรดกโลก

เที่ยวชิราคาวาโกหมู่บ้านในสไตล์ กัสโชสึคุริมรดกโลกด้วยตนเอง

เมืองทาคายาม่า (Takayama)

หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ Little Kyoto” ลิตเติ้ล เกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาจังหวัดกิฟุ(Gifu) ภาคชูบุ ( Chubu ) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพานข้ามแม่น้ำ ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างน่าชื่นชม เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ ซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมายจึงเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า

ลิตเติ้ล เกียวโต“ Little Kyoto”

มีแม่น้ำมิกายาวะไหลผ่านเมืองทาคายาม่า พร้อมกับมีที่พักแบบเรียวกัง Ryokan ( โรงแรมขนาดเล็กแบบญี่ปุ่น มีต้นกำเนิดในสมัยยุคเอโดะ (ค.ศ.1603-1868) ซึ่งปกติเรียวกังจะมีจุดเด่นคือห้องพักปูเสื่อ อ่างอาบน้ำรวมโดยน้ำที่อาบจะใช้น้ำร้อนจากธรรมชาติมักพบในบริเวณที่มีทิวเขา ชายทะเล) ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยเช่น Ryokan TANABE ,Honjinnoya kachon เป็นต้น ซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตัวเมืองทาคายาม่า เช่น เที่ยวชมโรงกลั่นเหล้าสาเกแบบญี่ปุ่น สำนักงานว่าการเมืองโบราณที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์

เที่ยวชมย่านถนนเก่า ซันมาชิซูจิ

เมืองที่ได้รับการดูแลรักษาความดั้งเดิมของเมืองที่มีคูเมืองล้อมรอบและถนนที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ โดยยังเห็นได้จากร้านค้าขายของบนถนนสายแคบ ๆ ของตัวเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมทั้งวัดวาอาราม ศาลเจ้า และ รูปแบบของหมู่บ้านของชาวนา ชาวไร่ เมื่อครั้งอดีต การเที่ยวชมบ้านโบราณสมัยเอโดะที่ยังคงเหลืออยู่ เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก แบบฉบับดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยเฉพาะตุ๊กตา ซารุโบโบะ หรือตุ๊กตาลิง ไม่มีหน้า ซึ่งถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนว่าจะนำพาความ โชคดีมาให้ เที่ยวชมซื้อของกินและอื่นๆในตลาดเช้าที่มีสองแห่งคือ ตลาดเช้าจินยะมาเอะและมิยางาวะ เปิดประมาณ 7 โมงเช้าถึง เที่ยงวัน เป็นต้น

 อาหารพื้นเมืองที่น่าลิ้มลอง เช่น เนื้อวัวฮิดะ Hidagyu เนื้อวัวชั้นดีที่มีชื่อเสียง โซบะท้องถิ่น Hida Soba เหล้าสาเก Sake ขนมดังโงะหรือลูกชิ้นแป้งหวาน บะหมีสไตล์จีนฮิดะ hida Chuka เป็นต้น แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารของกินพื้นเมืองที่เว็บไวต์ http://takayamashops.com

การเดินทาง  แนะ นำให้ลงที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (Centrair)จะสะดวกที่สุดคือไปขึ้นรถไฟจากสนามบินไปลงที่สถานีนาโงย่าใช้เวลา ประมาณ 28นาทีจากนั้น นั่งรถไฟสาย JR Takayama Line (limited express) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาทีไปจนถึงสถานี Takayama

หากเลือกนั่งรถบัสจากโตเกียวไปทาคายาม่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง โดย Nohi Bus อยู่ติดกับสถานีรถไฟชินจูกุ กรุงโตเกียว ดูข้อมูลเพิ่มเติม ตางรางเวลาเดินรถที่ https://www.nouhibus.co.jp/english/ สามารถซื้อตั๋วที่สถานีจุดบริการซื้อตัว Ticket office , Nohi bus

หมู่บ้านโบราณในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามมีความเงียบสงบในประเทศญี่ปุ่นที่ UNESCO เลือกให้เป็น มรดกโลก

โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีหิมะตกอย่างหนักจนบ้านจมกองหิมะไปเกือบครึ่งหลังแต่ชาวบ้านก็ยังสามารถอาศัยอยู่ในสภาพอากาศแบบนั้นได้ผ่านรุ่นต่อรุ่นเป็นเวลาหลายร้อยปีซึ่งหมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่น่าไปเยี่ยมชมคือ หมู่บ้านในชิราคาวาโก (Shirakawa-go)  เมืองทาคายาม่า จังหวัด กิฟุ(Gifu)และโกคายามะ (Gokayama) อยู่ในเขตพื้นที่ของเมือง Nanto จังหวัดโทยามะ(Toyama) ในชิราคาวาโก นั้นหมู่ บ้าน โอกิมิชิ Ogimichi village เป็นหมู่บ้านหลักของพื้นที่หมู่บ้านมรดกโลกที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปที่หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาตามลำน้ำ Shogawa ตามแนวสันเขาที่ทอดยาว ซึ่งเป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปีซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 เป็นหมู่บ้านในสไตล์ กัสโช – สึคุริ (gassho-zukuri)

หมู่บ้านในสไตล์ กัสโช – สึคุริ (gassho-zukuri)

โดย รูปแบบบ้านจะมีความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับการทับถมของหิมะที่ตกหนักได้ดี เนื่องจากการออกแบบรูปร่างของหลังคาให้มีความชัน 60 องศามองดูจะมีลักษณะเหมือนกับการพนมมือเพื่อไม่ให้หิมะที่ตกลงมาทับทมจนหลังคาบ้านอาจจะพังลงมาเนื่องจากรับน้ำหนักไม่ไหวและตัวบ้านสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมดไม่มีตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียว จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” จุดชมวิวของหมู่บ้านที่ดีคือ Ogimichi castle จะ เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป เพื่อสามารถมองเห็นบ้านทั้ง 59 หลังในหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงาม ณ หมูบ้านชิราคาวาโกะ แห่งนี้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 600,000 คน และหมู่บ้านในหุบเขาโกคายามะที่อยู่ถัดไปจากชิราคาวาโกนั้นนักท่องเที่ยวควรเดินทางไปท่องเที่ยวที่หมู่บ้านในโกคายามะในจังหวัด โทยามะ Toyama แห่งนี้ด้วยซึ่งมี2 หมู่บ้านในหุบเขานี้ คือหมู่บ้านไอโนะคุระ(Ainokura) และ หมู่บ้านสุกะนุมะ (Suganuma) ซึ่งจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ( ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประมาณ 200-210 เยน) เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

การเดินทาง เริ่มเดินทางจากโตเกียวจะต้องไปทาคา ยามา (Takayama) ก่อน สถานีรถบัส Nohi Bus อยู่ติดกับสถานีรถไฟชินจูกุ กรุงโตเกียว จากนั้นต่อรถบัสไปชิราคาวาโกะ ซึ่งสามารถเดินทางไปทาคายามาได้ทั้งรถไฟ JR และรถบัส ถ้าไปรถบัสจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง

-เดินทางจากทาคายามาไป ชิราคาวาโกะ ด้วยรถประจำทาง (Nohi Bus) จะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ราคาเที่ยวเดียวประมาณ 2,400 เยน ,ราคาค่าเดินทางแบบไป-กลับ ราคาประมาณ 4,300 เยน จากสถานี Takayama Bus Center ซึ่งจะอยู่ด้านหน้าสถานี JR Takayama สามารถนั่งรถบัสโดยสารประจำทาง( Nohi Bus)ถึง Shirakawago

-สามารถนั่งรถบัสจาก ชิราคาวาโก ไปต่อที่หมู่บ้านในโกคายามะ ( Gokayama ) เมือง Nanto จังหวัด โทยามะ (Toyama)โดยเลือกลงที่ป้ายของหมู่บ้านไอโนะคุระ(Ainokura) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หรือลงที่ป้ายของ หมู่บ้านสุกะนุมะ (Suganuma) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

*แนะนำ Bus tour มีอาหารกลางวันให้ด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการท่องเที่ยวของ Nohi bus เช่น world hertage ทริป Shirakawa-go และ Ainokura Bus tour ราคาตั๋ว ผู้ใหญ่ 6690 เยน เด็ก 4420 เยน ออกเดินทางจากทาคายาม่า Takayama bus terminal เวลา 8:30 น. กลับถึงทาคายาม่าเวลา 15:10 น. หรือทริป Shirakawa-go และ Sagunuma Bus tour ราคาตั๋ว ผู้ใหญ่ 6690 เยน (ประมาณ 2,230 บาท)เด็ก 4420 เยน ออกเดินทางจากทาคายาม่า Takayama bus terminal เวลา 10:40 น. กลับถึงทาคายาม่าเวลา 16:30 น.

เว็บไซต์รถบัส Nohi Bus ซึ่งเปิดบริการเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทาคายาม่า https://www.nouhibus.co.jp/english/ สามารถซื้อตั๋วที่สถานีจุดบริการซื้อตัว Ticket office , Nohi bus Center ได้ซื้อตัวออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ Japanbusonline.com

เช็คราคาโรงแรมที่พักในย่านชิราคาวาโก ญี่ปุ่น ได้ที่นี่

Add a Comment

You must be logged in to post a comment