อ่านหนังสือออนไลน์

สรุปแกรมม่าภาษาอังกฤแบบย่อเรื่อง Pronouns คำสรรพนาม

Pronouns

สรุปย่อแกรมม่าภาษาอังกฤษเรื่อง คำสรรพนาม 

‘คนอื่นอาจจะง่ายแต่บางคนมันคือเรื่องยากที่จะเข้าใจ’

เคยถูกคุณครูติวเตอร์ถามไหมตอนไปเรียนพิเศษว่า ก่อนเริ่มเรียนคุณครูถามว่า รู้จัก pronouns หรือสรรพนามไหม คืออะไร และมีคำไหนบ้างที่รู้จัก แต่เราทำหน้างง อึ้ง มันคืออะไรจำไม่ได้ เรียนในห้องเรียนมาจากโรงเรียนแล้วแต่จับใจความไม่ได้ มันสับสนปนเปกันไปหมดเนื้อหาเยอะ พอคุณครูถามว่าเคยได้ยินคำว่า I You We They He She it บ้างไหม คราวนี้อ๋อ พยักหน้าเลย นี่แหละคำเหล่านี้เราเรียกว่า กลุ่มคำสรรพนามบุคคล หรือ Personal pronouns ( เพอซัลนอล โพรนาว ) เป็น 1 ใน 7 กลุ่มหลักของคำสรรพนามที่ควรรู้ ครูถามต่อ ‘แล้วใช้ยังไง’ เราส่ายหน้า สรุปแล้วเราคงต้องมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับกลุ่มคำสรรพนามเหล่านี้ทบทวนกันใหม่อีกครั้ง ในการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั้น กลุ่มคำเหล่านี้ไม่ทำความรู้จัก ไม่เข้าใจจะทำให้ไปต่อกับภาษาอังกฤษยากมากหรือเรียกว่าไม่ได้เลย เพราะแทบจะอยู่ในทุกประโยคของภาษาอังกฤษที่เราต้องการจะสื่อสารเลยนะ

Pronouns ใช้คำ ทำหน้าที่แทน คำนามเพื่อไม่ต้องกล่าวเรียกคำนามนั้นซ้ำๆในประโยคหรือบริบทของข้อความเดียวกันจะทำให้ดูไม่ราบรื่นเวลาสื่อสาร และการทำหน้าที่อื่นๆเช่นการแสดงความเป็นเจ้าของ การเชื่อมสัมพันธ์ให้รายละเอียดกับคำนามนั้นเพิ่มเติม การตั้งคำถาม การเน้นย้ำตัวตนของบุคคลนั้น เป็นต้น เช่น The last night Bob called me, he told me that Jenny fell into the river when she was getting off the boat. Bob hit himself because he felt guilty about that.

เราอาจเรียนมาแล้วกับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษหลายท่าน อ่านหนังสือตำราภาษาอังกฤษมาแล้วหลายเล่มซึ่งจะมีการสอนหรือสรุปการจับกลุ่มหลักและย่อยในเรื่องสรรพนามนี้คล้ายกันและแตกต่างกันบ้างในบางประเด็น แต่ก็ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจตอนเรียนแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้ว ดังนั้นคิดซะว่าเรามาช่วยกันทบทวนเรื่องสรรพนามในระดับปูพื้นฐานกันอีกครั้งในอีกรูปแบบหนึ่งกันนะคะซึ่งจะเน้นที่ Personal Pronouns เนื่องจากมีแยกย่อยและรายละเอียดของการทำหน้าที่ของคำมากค่ะ

อยากจะให้คิดว่า สรรพนามนี้คือชื่อของตระกูลๆหนึ่งมีพี่น้อง 7 คน เริ่มจาก พี่ใหญ่สุดคนที่หนึ่ง ถัดไป น้อง สอง ..สาม…สี่…ห้า…หก..และคนสุดท้าย…น้องเจ็ด  พิเศษมีแถมน้องบุญธรรมน้องแปด

ทบทวนรอบสองสรุปย่อทำความเข้าใจในหน้าที่ของ Pronouns ทั้ง 7 กลุ่มหลัก และ พิเศษ 1กลุ่ม

อ่านหนังสือออนไลน์

1.พี่ใหญ่ เรียกว่า ‘บุคคล’ Personal Pronouns

พี่คนโตก็จะรับผิดชอบเยอะกว่าคนอื่นหน่อยแบ่งย่อยหน้าที่เป็น 5 แบบ

1.Personal Pronouns -Number (Singular, Plural) จำนวน หนึ่งเดียว, มากว่าหนึ่ง เช่น I, They, She

2.Personal Pronouns -Person (First1, Second2, Third3) บุคคลที่1 ผู้พูด, บุคคลที่2 ผู้ที่เรากำลังพูดด้วย, บุคคลที่3 ผู้ที่เราพูดถึงอ้างอิงถึง เช่น I, We / You/ he, she, it, they

3.Personal Pronouns -Gender (feminine/masculine/non-specific) เพศ หญิง, ชาย, ไม่ระบุเพศ เช่น she, he, it

4.Personal Pronouns -case (subject/object /possessive (genitive) / subject complement ประธาน, กรรม, แสดงความเป็นเจ้าของ, ส่วนเสริมหลังคำ linking verb (subject complement เช่น It was I who did that. / It was they who told me to go there.)

5.Personal Pronouns -Reflexive pronouns กลุ่มคำ myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves ใช้เมื่อบางคนหรือบางสิ่งในประโยคประธานทั้งสองคำหมายถึงคนเดียวกันหรือสิ่งเดียวกัน (Jenny saw herself in the reflection of the mirror. / Please send the party card to Tom by yourself. / I can’t believe this a photo of myself after the party.)

2.น้องสอง เรียกว่า ‘เน้นย้ำ’ Intensive Pronouns

เป็นคำเดียวกับกลุ่มคำของ Reflexive pronouns (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves) แต่ไม่ได้ทำหน้าทีส่วนประกอบหลักใดของแกรมม่า ทำหน้าที่เดียวคือตอกย้ำ เน้นย้ำประธานของประโยคว่ากระทำโดยบุคคลนั้นด้วยตนเอง (She did it herself. / The surgeon herself will oversee the operation room number two.)

3.น้องสาม เรียกว่า ‘ไม่เจาะจง’ Indefinite Pronouns

มีคำที่ใช้มักพบบ่อยคือ anybody/ one/ somebody/ whoever/ all/ some/ something/ nothing/ this/ such/ much/ many/ anyone (“Everyone is here.”)

4.น้องสี่ เรียกว่า ‘บ่งชี้’ Demonstrative Pronouns

มีคำที่ใช้มักพบบ่อยคือ this, that, these, those (This is my pen. / I love this!)

5.น้องห้า เรียกว่า ‘คำถาม’ Interrogative Pronouns

เป็นกลุ่มคำที่มักใช้ตั้งคำถาม เช่น who, whose, which, what (Who is coming home? / Whose is this bag?)

6.น้องหก เรียกว่า ‘สัมพันธ์’ Relative Pronouns

มีคำที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงในประโยค เช่น who, whom, whose, which, that (The man who came to my party last night. / I want a smart watch which can check my pulse.)

7.น้องเจ็ด เรียกว่า ‘กันและกัน’ Reciprocal หรือ Distributive Pronouns

เช่นคำว่า each other, one another (They love each other.)

8.เรียกว่า’หุ่นเชิด(ตัวแทน)’ Dummy Pronouns

มี สองคำคือ there และ it ซึ่งต้องดูประโยคที่นำไปใช้ว่าเป็นประโยคใช้เป็นตัวแทน เช่น  There is a ship in the sea. / There are many ants on the floor. / การพูดถึงเรื่องสภาพอากาศ เช่น It looks like it may rain tonight.

ทบทวนรอบสามสรุปเป็นตารางตัวอย่างการนำไปใช้ประเภทของคำตามตำแหน่งหน้าที่แบบย่อ

Pronouns ตารางประเภทที่1.’ บุคคล’ personal pronoun มี3ตาราง คลิ๊กเลือกเปิดอ่าน

Personal Pronouns: Number / person / gender/ case/ Reflexive pronouns

ตารางที่1 First person บุคคลที่1

*หากดูตารางบนมือถือให้คลิกดูรูปภาพที่นี่

 

First person 1

subjective

ประธาน

objective

กรรม

possessive with noun

แสดงความเป็นเจ้าของแบบมีคำนามตามหลัง ( This is my car)

Possessive without noun

แสดงความเป็นเจ้าของแบบไม่มีคำนามตามหลัง (This car is mine)

Reflexive pronouns

สะท้อนเน้นย้ำตัวตนของบุคคลนั้นเอง

 

Singular I (ฉัน) Me (ฉัน) My…(….ของฉัน) Mine (ของฉัน) Myself (ตัวฉันเอง)
ตัวอย่างประโยค I love him. He loves me. I love my husband. He is mine. I love myself.
ฉันพูดถึงสามี ฉัน รัก เขา(ผู้ชาย) เขา รัก ฉัน

ฉัน รัก สามีของฉัน

(my+husband=สามีของฉัน)

เขาเป็นของฉัน ฉันรักตัวเอง
Plural We (พวกเรา) us (เรา) our …(…ของเรา) ours ของพวกเรา ourselves (พวกเราเอง)
ตัวอย่างประโยค We kiss her. She kisses us. We kiss our daughter. She is ours. We brought he up ourselves.
พ่อและแม่(พวกรา)พูดถึงลูกสาว พวกเรา หอม/จูบ เธอ เธอ หอม/จูบ พวกเรา

พวกเรา หอม/จูบ ลูกสาวของพวกเรา

(our+daughter=ลูกสาวของพวกเรา)

เธอเป็นของเรา(หมายถึงลูกของพวกเรา) พวกเราเลี้ยงเธอด้วยตัวของพวกเราเอง(หมายถึงพวกเราเลี้ยงเองไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเลี้ยง
ตารางที่2 Second person บุคคลที่2

*หากดูตารางบนมือถือให้คลิกดูรูปภาพที่นี่

Second person 2

Subjective

ประธาน

objective

กรรม

possessive with noun

แสดงความเป็นเจ้าของ+คำนาม

Possessive without noun

แสดงความเป็นเจ้าของไม่มีคำนามตามหลัง

 

Reflexive pronouns

สะท้อนเน้นย้ำตัวตนบุคคลนั้นเอง

Singular/ Plural You you your yours yourself(singular), yourselves(plural)
ตัวอย่างประโยค You love her. She loves you. She is your wife. She is yours. You love yourself. (singular)
ตารางที่3 Third person บุคคลที่3

*หากดูตารางบนมือถือให้คลิกดูรูปภาพที่นี่

Third person 3

subjective

ประธาน

objective

กรรม

possessive แสดงควมเป็นเจ้าของ+คำนาม

possessive

แสดงความเป็นเจ้าของไม่มีคำนามตามหลัง

Reflexive

สะท้อนเน้นย้ำตัวตนบุคคลนั้นเอง

Singular She her her hers herself
  He him his his himself
  It its its Its own itself
Plural They them their theirs Themselves
 Pronouns ตารางประเภทที่ 2-8 (‘เน้นย้ำ’ Intensive Pronouns/’ไม่เจาะจง’ Indefinite Pronouns/’บ่งชี้’ Demonstrative Pronouns/’คำถาม’ Interrogative Pronouns/’สัมพันธ์’ Relative Pronouns/’กันและกัน’ Reciprocal หรือ Distributive Pronouns/’หุ่นเชิด(ตัวแทน)’ Dummy Pronouns
ตารางที่4 ตาราง Pronouns ประเภทที่ 2-8

*หากดูตารางบนมือถือให้คลิกดูรูปภาพที่นี่

Pronouns ตัวอย่างคำ ตัวอย่างประโยค
2.’เน้นย้ำ’ Intensive Pronouns myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves She did it herself. เธอทำมันด้วยตัวเธอเอง.
3. ‘ไม่เจาะจง’ Indefinite Pronouns anybody/ one/ somebody/ whoever/ all/ some/ many/ anyone Everyone is here. ทุกคนอยู่ที่นี่.
4.’บ่งชี้’ Demonstrative Pronouns this, that, these, those This is my pen. นี่คือปากกาของฉัน.
5.’คำถาม’ Interrogative Pronouns who, whose, which, what Whose is this bag?  กระเป๋าใบนี้ของใคร?
6.’สัมพันธ์’ Relative Pronouns who, whom, whose, which, that The man who came to my party last night sitting next to you. ผู้ชายคนที่มางานเลี้ยงของฉันเมื่อคืนคนที่นั่งถัดจากคุณ.
7.’กันและกัน’ Reciprocal หรือ Distributive Pronouns each other, one another They love each other. พวกเขารักกันและกัน.
8. ‘หุ่นเชิด(ตัวแทน)’ Dummy Pronouns there, it

It looks like it may rain tonight. มันดูเหมือนว่าฝนจะตกคืนนี้.

There are many people in this shop. มีผู้คนมากมายที่อยู่ในร้านนี้

เมื่อเราพอจะรู้จักและเข้าใจในพื้นฐาน มองภาพออกหลักๆของแกรมม่าภาษาอังกฤษ เรื่องคำสรรพนาม Pronouns บ้างแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ภาอังกฤษในรายละเอียดให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นได้ นอกจากที่ยกตัวอย่างมาให้แล้วยังมีคำศัพท์อื่นๆในแต่ละประเภทของ Pronouns ที่มีให้เห็นในชีวิตประจำวันนะคะ

แนะนำอ่านเพิ่มเติม ; Book -The grammar bible, Book-Complete English grammar rules, Cambridge Dictionary gramma

Add a Comment

You must be logged in to post a comment