education_640

ฝึกจำกริยา3ช่อง irregular verbs 250คำใน 25วันตอนที่1

ทดสอบความจำกริยา3ช่อง irregular verbs250คำ ตอนที่1

วิธีฝึกจำกริยา3ช่องirregular verbs250คำโดย

1.อ่านคำกริยาที่เห็นในหน้าแรกจากนั้นให้เดาในใจหรือเขียนลงในกระดาษเปล่าว่า กริยาช่องที่ 2 และ 3คืออะไร

2.เมื่อเดาในใจหรือเขียนลงบนกระดาษเรียบร้อยแล้ว ให้ดูเฉลยว่าเราเดาถูกต้องไหมโดยคลิ๊กบนพื้นที่ของคำกริยาที่ต้องการทดสอบข้อความเฉลยจะเลื่อนลงมา เมื่อต้องการปิดข้อความไว้ให้คลิ๊กอีกครั้ง

3.หากตอบถูกให้ฝึกคำต่อไป หากตอบผิดให้ฝึกเขียนซ้ำๆทดสอบอีกครั้งในคำเดิม

4.ควรหาเวลาฝึกจำให้ได้อย่างน้อยวันละ10คำครบ 25 วันการฝึกจำกริยา3ช่องirregular verbs250คำก็จะทำสำเร็จ โดยเราก็จะรู้จักคำกริยา 3 ช่อง irregular verbs จำนวน 250 คำตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

 

วันที่ 1

arise |  arose |  arisen
[เกิดขึ้น ลุกขึ้น สูงขึ้น]

 

awake |   awoke  | awakened หรือ
awake |  awakened  |awakened
[กระตุ้น ตื่น]

 

backslide |  backslid  | backslidden หรือ
backslide |  backslid |backslid
[ถอยกลับ เสื่อม]

 

be  | was, were  | been
 [เป็น อยู่ คือ]

 

Bear |  bore  | born  หรือ
Bear  | bore  |  borne
[ทน พยุง]

 

Beat|   beat|   beaten  หรือ
Beat|  beat  |  beat
[ตี ทำให้พ่ายแพ้]

 

become | became | become
[กลายเป็น]

 

begin   |    began |  begun
[เริ่ม ขึ้นต้น เกิดขึ้น]

 

bend |  bent  |  bent
[ทำให้โค้ง หันเห]

 

bet |  bet |  bet  หรือ
bet  |  betted  | betted
[พนัน]

 

วันที่ 2

bid (farewell) |  bid |  bidden หรือ
bid (farewell) |  bade   |  bidden
[กล่าว บอก (อำลา)]

 

bid (offer amount)|  bid  | bid
[ให้ราคา ประมูล]

 

bind |  bound |  bound
[ผูก เย็บเล่ม มัด]

 

bite |   bit |  bitten
[กัด แมลงต่อย]

 

bleed  |  bled  | bled
[เลือดออก]

 

blow |  blew |  blown
[พัด เป่า]

 

break  |  broke |  broken
[ทำลาย ละเมิด แตก]

 

breed |  bred |  bred
[แพร่พันธุ์ ฟักไข่]

 

bring |  brought  | brought
[พามา ไปเอามา]

 

broadcast  | broadcast  |broadcast  หรือ
broadcast|broadcasted |  broadcasted
[กระจาย เผยแพร่]

 

วันที่ 3

browbeat  | browbeat  | browbeaten หรือ
Browbeat   |browbeat   |browbeat
[ข่มขู่ รังแก]

 

build |  built |  built
[สร้าง]

 

burn  | burnt   |burnt หรือ
burn  | burned |  burned
[ไหม้ แผดเผา]

 

burst |  burst |  burst
[ระเบิด ลั่น]

 

bust |  bust |  bust หรือ
bust  | busted |  busted
 [ทำพังเสียหาย จับกุม]

 

buy  | bought |  bought
[บาย ซื้อ]

 

cast |cast |cast
[เลือกคนแสดง ขว้าง]

 

catch |caught| caught
[จับ ดึงดูด]

 

choose| chose |chosen
[เลือก]

 

cling |clung |clung
[ยึด ติดกับ]

 

วันที่ 4

clothe |clothed |clothed หรือ
clothe |clad |clad
[แต่งตัว]

come| came |come
[เกิดขึ้น มาถึง กลายเป็น]

cost| cost| cost
[คำณวณเงิน มีราคาแพง มีมูลค่า]

creep |crept| crept
[คลาน เคลื่อนที่อย่างช้าๆ]

 

crossbreed |crossbred |crossbred
[ผสมข้ามพันธุ์]

 

cut |cut |cut
[ตัด]

 

daydream |daydreamed |daydreamed หรือ
Daydream | daydreamt |daydreamt
[ฝันกลางวัน]

 

do| did |done
[ทำ]

 

dig| dug |dug
[ขุด]

 

disprove | disproved |disproved หรือ
disprove | disproved | disproven
[พิสูจน์หักล้าง]

 

วันที่ 5

drive | drove | driven
[ตีลูกกอล์ฟให้ไกลออกไป ออกแรง บังคับ] ดำน้ำลึก ขับรถ

 

drink | drank | drunk
[ดื่ม]

 

draw | drew | drawn
[วาด ดึงดูดความสนใจ ลาก ดึง]

 

dream | dreamed | dreamed หรือ
dream| dreamt | dreamt
[ฝัน]

 

dwell | dwelt | dwelt หรือ
dwell | dwelled| dwelled
[อาศัยอยู่ คำนึงถึง]

 

deal | dealt| dealt

[จัดการ ดำเนินการ ทำตาม]

 

eat | ate | eaten
[กิน]

 

หลบหนี= flee| fled| fled

 

บิน= fly |flew |flown

 

พุ่ง= fling |flung |flung

 

วันที่ 6

ให้อาหาร กิน= feed| fed |fed

 

รู้สึก= feel | felt| felt

 

ต่อสู้= fight |fought |fought

 

พบ หา รู้สึก= find| found| found

 

ปรับให้พอดี ติดตั้ง เตรียม= fit (tailor, change size)| fitted / fit | fitted / fit

 

ตกลง ร่วง แพ้= fall | fell |fallen

 

แช่แข็ง ตกตะลึง= freeze | froze| frozen

 

ห้าม ขัดขวาง= forbid | forbade |forbidden

 

ทำนาย= forecast | forecast | forecast/forecasted

ทำมาก่อน= forego (also forgo) | forewent | foregone

 

วันที่ 7

รู้ล่วงหน้า= Foresee | foresaw | foreseen

 

ทำนาย คาดคะเน= foretell | foretold | foretold

 

ลืม= forget | forgot | forgotten / forgot

 

อภัยให้= forgive | forgave | forgiven

 

ทอดทิ้ง= forsake | forsook | forsaken

 

ไป=go | went | gone

 

ให้=give | gave | given

 

บด เคี่ยวเข็ญ ลับ=grind| ground |ground

 

ได้รับ เข้าใจ=get | got | gotten / got

 

เติบโต พัฒนา=grow | grew | grown

 

วันที่ 8

แขวน=hang | hung |hung

 

มี กิน เอา ประสบการณ์ เป็นโรค=have | had | had

 

ป้อนอาหารโดยใช้มือจับเช่นป้อนอาหารลูกนก=hand-feed| hand-fed|hand-fed

 

เขียนด้วยลายมือ(ไม่ใช่การพิมพ์)=handwrite | handwrote |handwritten

 

ซ่อน=hide| hid | hidden

 

ตี ตกลง ถูกใจ ทำให้ได้รับ=hit | hit | hit

 

กอด จับไว้ ทำให้หยุดชะงัก จัดเตรียม=hold | held | held

 

บาดเจ็บ=hurt | hurt | hurt

 

ได้ยิน=hear | heard | heard

 

ฟัน โค่น=hew | hewed | hewn / hewed

 

วันที่ 9

ป้อนข้อมูล=input | input / inputted | input / inputted

 

ผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์=interbreed | interbred | interbred

 

ผสมพันธุ์ที่มีเชื้อสายใกล้กันมาก=Inbreed | inbred | inbred

 

ฝัง เลี่ยม=inlay | inlaid | inlaid

 

ทอ สานกัน ผสมผสาน=interweave | interwove / interweaved| interwoven / interweaved

 

รวมเข้าด้วยกัน พันเข้าด้วยกันเป็นเกลียว=interwind|interwound| interwound

 

สร้างขึ้นแบบหลวมๆ ไม่มีคุณภาพ ไม่แน่นหนา= jerry-build |jerry-built| jerry-built

 

ถัก ขมวดคิ้ว=knit|knitted / knit |knitted / knit

 

เก็บ ทำไปเรื่อยๆ ประคอง=keep| kept | kept

 

คุกเข่า=kneel |knelt / kneeled | knelt / kneeled

 

วันที่ 10

รู้จัก=know | knew | known

 

คลี่ วางโครง วางลาด= lay |  laid  | laid

 

พิง พึ่งพา เอียง= lean| leaned / leant | leaned / leant

 

กระโจน กระโดข้าม= leap|  leaped / leapt | leaped / leapt

 

เรียนรู้ ทราบ= learn |    learned / learnt  |    learned / learnt

 

ออกจาก ฝากไว้ ทิ้ง= leave |   left  |  left

 

ให้ยืม ให้กู้= lend |  lent  | lent

 

อนุญาต ปล่อยให้ผ่านไป= let |  let  | let

 

นำทางไป ก่อให้เกิด= lead|  led |  led

 

นอนลง เอนลง =  lie | lay | lain

 

ทดสอบความจำกริยา3ช่อง irregular verbs อื่นเพิ่ม ตอนที2 |ตอนที่3

*อ่านหมวดคำศัพท์อื่นโดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างจาก tags: “กริยา3ช่องอังกฤษ”

 

Info: dictionary.cambridge, englishpage, dict.longdo, longman dictionary, thefreedictionary

3 Responses