education_640

ฝึกจำกริยา3ช่อง irregular verbs 250คำใน25วันตอนที่2

ทดสอบความจำกริยา3ช่อง irregular verbs

วิธีฝึกจำกริยา3ช่องirregular verbs250คำวันที่11-20โดย

1.อ่านคำกริยาที่เห็นในหน้าแรกจากนั้นให้เดาในใจหรือเขียนลงในกระดาษเปล่าว่า กริยาช่องที่ 2 และ 3คืออะไร

2.เมื่อเดาในใจหรือเขียนลงบนกระดาษเรียบร้อยแล้ว ให้ดูเฉลยว่าเราเดาถูกต้องไหมโดยของวันที่11ให้เอาเม้าส์ไปชี้บนพื้นที่ของคำกริยาที่ต้องการทดสอบข้อความเฉลยจะพลิกกลับมาให้เห็น เมื่อต้องการปิดข้อความไว้ให้เลื่อนเม้าส์ออก ส่วนบททดสอบตั้งแต่วันที่12ให้ใช้วิธีคลิ๊กบนคำที่ต้องการเพื่อเลื่อนดูเฉลยหรือปิดไว้ตามเดิม

3.หากตอบถูกให้ฝึกคำต่อไป หากตอบผิดให้ฝึกเขียนซ้ำๆทดสอบอีกครั้งในคำเดิม

4.ควรหาเวลาฝึกจำให้ได้อย่างน้อยวันละ10คำครบ 25 วันการฝึกจำกริยา3ช่องirregular verbs250คำก็จะทำสำเร็จ โดยเราก็จะรู้จักคำกริยา 3 ช่อง irregular verbs จำนวน 250 คำตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

 

วันที่11

lie
โกหก= lie (ไม่พูดความจริง/Regular v.)| lied  | lied
light
จุดไฟ ทำให้สว่าง= light | lit / lighted | lit / lighted
 lip-read
อ่านปาก(ดูการขยับริมฝีปาก)=   lip-read | lip-read |  lip-read
lose
พ่ายแพ้ ไม่สามารถควบคุมได้ ทำหาย= lose | lost | lost
mean
ตั้งใจ มีเจตนา มีความหมายต่อ= mean | meant| meant
make
ทำ ก่อให้เกิด= make | made |made
meet
พบกัน เชื่อมต่อกัน= meet |  met |  met
offset
ชดเชย= offset |offset |offset
overtake
แซงหน้า= overtake | overtook |overtaken
overthink
คิดมากเกินไป= overthink | overthought |overthought

วันที่12

เข้าร่วมกิจกรรม กินหรือดื่ม= partake |  partook  |partaken

 

จ่าย= pay| paid| paid

 

สารภาพ ร้องขอ= plead| pleaded/pled | pleaded/pled

 

สร้างไว้ก่อน= prebuild |  prebuilt  | prebuilt

 

ก่อนทำ= predo |  predid |  predone

 

ก่อนตั้ง ก่อนจัดเตรียม= preset  |  preset |  preset

 

จ่ายก่อน= prepay |  prepaid  |prepaid

 

ก่อนเปิดขายเป็นทางการ= presell   | presold  |presold

 

พิสูจน์อักษร= proofread |  proofread  | proofread

 

พิสูจน์= prove | proved |proven/proved

 

วันที่13

วาง= put| put |put

แช่แข็งอย่างรวดเร็ว= quick-freeze |  quick-froze | quick-frozen

 

ปิด ลาออก= quit  |  quit/quitted |   quit / quitted

 

แพร่ ลามไปไกล= overspill|   overspilled / overspilt  | overspilled / overspilt

เขียนเพิ่ม หรือเขียนทับต้นฉบับ= overwrite| overwrote |overwritten

ใช้จ่ายมากเกินไป= overspend |overspent |overspent

ขว้างออกไปไกลมาก ใช้กำลังบังคับ= overthrow |overthrew|overthrown

มีความโดเด่นส่องประกายเหนือกว่า= outshine |outshined / outshone | outshined / outshone

แพร่พันธุ์ได้มากกว่า= outbreed| outbred |outbred

ดึงดูดความสนใจเหนือกว่าสิ่งอื่นคนอื่น= outdraw| outdrew |outdrawn

วันที่14

ทำใหม่อีกครั้ง= redo | redid | redone

วาดใหม่อีกครั้ง= redraw | redrew | redrawn

อ่าน= read | read (เสียง”red”) | read (เสียง “red”)

 

ปลุกอีกครั้ง= reawake| reawoke| reawaken

 

เชื่อมต่ออีกครั้ง= rebind | rebound | rebound

 

เสนอราคาอีกครั้ง= rebid | rebid| rebid

 

เผยแพร่ ออกอากาศอีกครั้ง= rebroadcast | rebroadcast / rebroadcasted |rebroadcast / rebroadcasted

 

สร้างอีกครั้ง= rebuild | rebuilt | rebuilt

 

สร้างหนังเรื่องเดิมอีกครั้งแต่ใช้นักแสดงใหม่= recast | recast | recast

 

ตัดใหม่อีกครั้ง= recut| recut| recut

วันที่15

ตกลงกันใหม่อีกครั้ง= redeal |redealt| redealt

 

ทำให้พอดีอีกครั้ง= refit (replace parts) | refit / refitted | refit / refitted

 

โม่ ฝน ถูแรงๆ เคี่ยวเข็ญอีกครั้ง= regrind |reground |reground

 

ทำให้เติบโตอีกครั้ง= regrow | regrew | regrown

 

แขวนไว้อีกครั้ง= rehang | rehung | rehung

ได้ยินอีกครั้ง= rehear |reheard| reheard

วางลงอีกครั้ง= relay | relaid | relaid

เรียนใหม่อีกครั้ง= relearn | relearned / relearnt | relearned / relearnt

จุดไฟอีกครั้ง= relight | relit / relighted | relit / relighted

 

ทำขึ้นใหม่อีกครั้ง= remake | remade | remade

 

วันที่16

จ่ายอีกครั้ง= repay| repaid |repaid

 

อ่านใหม่อีกครั้ง= reread | reread | reread

 

วิ่ง หนี เปิดแสดงรายการทีวีอีกครั้ง= rerun | reran |rerun

 

ขายอีกครั้ง= resell | resold | resold

 

ส่งใหม่อีกครั้ง= resend | resent |resent

 

ตั้งค่าใหม่ เริ่มใหม่อีกครั้ง= reset | reset | reset

 

เอามาใหม่ ทำให้ อีกครั้ง= retake | retook | retaken

 

สอนใหม่อีกครั้ง= reteach | retaught | retaught

 

คิดใหม่อีกครั้ง= rethink| rethought | rethought

 

เหยียบย่ำ ทำดอกยางรถ อีกครั้ง= retread | retread | retread

 

วันที่17

ดัดแปลงแก้ไขใหม่อีกครั้ง= retrofit | retrofitted / retrofit | retrofitted / retrofit

 

ปลุกใหม่อีกครั้ง= rewake | rewoke / rewaked | rewaken / rewaked

 

สวมใส่ใหม่อีกครั้ง= rewear | rewore | reworn

ถักทอใหม่อีกครั้ง= reweave| rewove / reweaved |rewoven / reweaved

 

แต่งงานใหม่อีกครั้ง= rewed| rewed / rewedded | rewed / rewedded

 

ทำให้เปียกอีกครั้ง= rewet | rewet / rewetted | rewet / rewetted

 

กรอเทปไปต้นม้วน หมุนกลับอีกครั้ง= rewind| rewound |rewound

 

เขียนใหม่อีกครั้ง= rewrite| rewrote |rewritten

 

ฉีกใหม่อีกครั้ง= retear | retore | retorn

 

บอกใหม่อีกครั้ง= retell | retold | retold

 

วันที่18

ขจัด= rid |rid |rid

 

ขี่= ride |rode| ridden

 

สั่นกระดิ่ง โทรศัพท์ดังขึ้น ใส่ห่วง ล้อม= ring| rang |rung

 

ยกสูงขึ้น= rise| rose |risen

 

rise|increase in value or to a higher pointMore (Definitions, Synonyms, Translation)

ฉาบปูน= roughcast | roughcast | roughcast

 

วิ่ง= run| ran |run

 

นำทรายมาหล่อแบบ =sand-cast | sand-cast |sand-cast

 

เลื่อย= saw | sawed |sawed / sawn

 

พูด= say | said | said

 

เห็น= see |saw |seen

 

วันที่19

ค้นหา= seek | sought | sought

 

ขาย= sell |sold | sold

 

ส่ง= send | sent |sent

 

ตั้งค่า= set | set | set

 

เย็บ= sew | sewed | sewn / sewed

 

เขย่า= shake | shook | shaken

 

โกน= shave| shaved | shaved / shaven

 

ตัดออก ตัดเล็บ ตัดขนแกะ= shear | sheared | sheared / shorn

 

ทำให้ไหล ฉายแสง= shed| shed| shed

 

ส่องประกาย= shine | shined / shone | shined / shone

 

วันที่20

พูดไร้สาระ= shit| shit / shat / shitted | shit/ shat / shitted

 

ยิง ถ่ายภาพ =shoot| shot |shot

 

แสดง= show| showed |shown / showed

 

หด= shrink | shrank / shrunk |shrunk

 

ปิด= shut | shut | shut

 

อ่านทันที= sight-read | sight-read | sight-read

 

ร้องเพลง= sing |sang| sung

 

จม= sink | sank / sunk | sunk

 

นั่ง= sit| sat | sat

 

ถลา ไหลลื่น= slide | slid | slid

 

ทดสอบความจำกริยา3ช่อง irregular verbs อื่นเพิ่ม ตอนที่1 |ตอนที่3

*อ่านหมวดคำศัพท์อื่นโดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างจาก tags: “กริยา3ช่องอังกฤษ”

 

Info: dictionary.cambridge, englishpage, dict.longdo, longman dictionary, thefreedictionary

Add a Comment

You must be logged in to post a comment