มารยาททั่วไปของการมอบของขวัญ

ข้อควรระวังโดยมารยาททั่วไปของการมอบของขวัญ

โดยปกติทั่วไปนั้นผู้มอบของขวัญควรมอบของขวัญให้แก่ผู้รับโดยตรง แต่หากเป็นงานแต่งงานอาจส่งของขวัญไปให้คู่บ่าวสาวก่อนวันงานได้ การมอบของขวัญปีใหม่หรือการมอบของขวัญในเทศกาลต่างๆ อาจส่งทางไปรษณีย์หรือให้ใครคนอื่นไปส่งถึงบ้านผู้รับก็ได้ หากผู้มอบไม่ได้มอบของขวัญแก่ผู้รับด้วยตนเองแนะนำว่าควรติดนามบัตรของตนไว้บนของขวัญด้วย หรืออาจเขียนการ์ดอวยพรใส่ในซองขนาดพอเหมาะและเขียนชื่อผู้รับของขวัญบนหน้าซองให้ชัดเจน จากนั้นจึงติดการ์ดอวยพรนี้ไว้บนห่อของขวัญ

การมอบของขวัญให้คนใดคนหนึ่งในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันหลายคนนั้นถือว่าเป็นการไม่เหมาะสม เพราะผู้รับอาจเข้าใจผิดได้ว่าผู้มอบต้องการติดสินบนหรือหวังผลประโยชน์จากตน นอกจากนี้ยังอาจทำให้คนอื่นที่ไม่ได้รับของขวัญรู้สึกว่าตนเองถูกหมางเมินหรือไม่ได้รับความสำคัญ การมอบของขวัญแก่คนที่สนิทสนมกันก็ไม่ควรทำต่อหน้าผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าความสนิทสนมระหว่างผู้มอบและผู้รับเป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งพาวัตถุ การมอบของขวัญแก่คนที่สนิทสนมกันต่อหน้าคนจำนวนมากจะทำได้ก็ต่อเมื่อของขวัญที่มอบให้นั้นเป็นของชิ้นเล็กที่มีความหมายพิเศษ เช่น ของที่ระลึกแทนใจ เป็นต้น ในสถานการณ์เช่นนี้บุคคลอื่นๆ ที่อยู่ด้วยขณะมอบของขวัญก็จะกลายเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพอันเปี่ยมด้วยความจริงใจระหว่างผู้มอบและผู้รับของขวัญ

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม : thai.cri.cn

Add a Comment

You must be logged in to post a comment