education_640

กริยา3ช่อง irregular verb ภาษาอังกฤษอักษรขึ้นต้น RSพร้อมคำแปล

กริยา3ช่อง irregular verb ภาษาอังกฤษRS set พร้อมคำแปลมีคำที่พบบ่อยเช่น see saw seen

Irregular verb คือกริยาที่ไม่ได้อยู่ในรูปปกติจะเปลี่ยนรูปคำไปตามประธานหรือ tense ที่แต่งประโยค ส่วน Regular verb นั้นเมื่อเปลี่ยน tense ก็จะเติม -ed ต่อท้ายคำกริยาแนะนำให้จำคำศัพท์ Irregular verb ให้ได้มากที่สุดก่อนส่วนคำอื่นที่ไม่ใช่ irregular verb  เราพอจะคาดเดาได้ว่าควรเป็นกริยาที่เติม -ed หากไม่มั่นใจช่วงแรกเปิดดิกชันนารี่ก่อนได้นะ หลังจากที่ได้ท่องคำศัพท์ 200 คำแรกจากหมวด A-Q มาแล้วมเรามาเริ่มท่องจำคำที่ 201 ในหมวด RS SET กันเลยค่ะ

กริยา3ช่องภาษาอังกฤษหมวด RS set/115 คำ

โดยเรียงลำดับคือ คำแปล=กริยาช่อง1|กริยาช่อง 2 | กริยาช่อง 3

R SET/ 51คำ

 1. ทำใหม่อีกครั้ง= redo | redid | redone
 2. วาดใหม่อีกครั้ง= redraw | redrew | redrawn
 3. อ่าน= read | read (เสียง”red”) | read (เสียง “red”)
 4. ปลุกอีกครั้ง= reawake| reawoke| reawaken
 5. เสนอราคาอีกครั้ง= rebid | rebid| rebid
 6. เชื่อมต่ออีกครั้ง= rebind | rebound | rebound
 7. เผยแพร่ ออกอากาศอีกครั้ง= rebroadcast | rebroadcast / rebroadcasted |rebroadcast / rebroadcasted
 8. สร้างอีกครั้ง= rebuild | rebuilt | rebuilt
 9. สร้างหนังเรื่องเดิมอีกครั้งแต่ใช้นักแสดงใหม่= recast | recast | recast
 10. ตัดใหม่อีกครั้ง= recut| recut| recut
 11. ตกลงกันใหม่อีกครั้ง= redeal |redealt| redealt
 12. ทำให้พอดีอีกครั้ง= refit (replace parts) | refit / refitted | refit / refitted
 13. ตัดชุดเสื้อผ้าให้กลับมาพอดีอีกครั้ง= refit (retailor) |refitted / refit |refitted / refit
 14. โม่ ฝน ถูแรงๆ เคี่ยวเข็ญอีกครั้ง=regrind |reground |reground
 15. ทำให้เติบโตอีกครั้ง= regrow | regrew | regrown
 16. แขวนไว้อีกครั้ง= rehang | rehung | rehung
 17. ได้ยินอีกครั้ง= rehear |reheard| reheard
 18. ถักใหม่อีกครั้ง= reknit | reknitted / reknit | reknitted / reknit
 19. วางลงอีกครั้ง= relay | relaid | relaid
 20. วางลาดอีกครั้ง relay (regular v.)| relayed |relayed
 21. เรียนใหม่อีกครั้ง= relearn | relearned / relearnt | relearned / relearnt
 22. จุดไฟอีกครั้ง= relight | relit / relighted | relit / relighted
 23. ทำขึ้นใหม่อีกครั้ง= remake | remade | remade
 24. จ่ายอีกครั้ง= repay| repaid |repaid
 25. อ่านใหม่อีกครั้ง= reread | reread | reread
 26. วิ่ง หนี เปิดแสดงรายการทีวีอีกครั้ง= rerun | reran |rerun
 27. ขายอีกครั้ง= resell | resold | resold
 28. ส่งใหม่อีกครั้ง= resend | resent |resent
 29. ตั้งค่าใหม่ เริ่มใหม่อีกครั้ง= reset | reset | reset
 30. เห็นอีกครั้ง= resew | resewed | resewn / resewed
 31. เอามาใหม่ ทำให้ อีกครั้ง= retake | retook | retaken
 32. สอนใหม่อีกครั้ง= reteach | retaught | retaught
 33. คิดใหม่อีกครั้ง= rethink| rethought | rethought
 34. เหยียบย่ำ ทำดอกยางรถ อีกครั้ง= retread | retread | retread
 35. ดัดแปลงแก้ไขใหม่อีกครั้ง= retrofit | retrofitted / retrofit | retrofitted / retrofit
 36. ปลุกใหม่อีกครั้ง= rewake | rewoke / rewaked | rewaken / rewaked
 37. สวมใส่ใหม่อีกครั้ง= rewear | rewore | reworn
 38. ถักทอใหม่อีกครั้ง= reweave| rewove / reweaved |rewoven / reweaved
 39. แต่งงานใหม่อีกครั้ง= rewed| rewed / rewedded | rewed / rewedded
 40. ทำให้เปียกอีกครั้ง= rewet | rewet / rewetted | rewet / rewetted
 41. ชนะอีกครั้ง= rewin| rewon |rewon
 42. กรอเทปไปต้นม้วน หมุนกลับอีกครั้ง= rewind| rewound |rewound
 43. เขียนใหม่อีกครั้ง= rewrite| rewrote |rewritten
 44. ฉีกใหม่อีกครั้ง= retear | retore | retorn
 45. บอกใหม่อีกครั้ง= retell | retold | retold
 46. ขจัด= rid |rid |rid
 47. ขี่= ride |rode| ridden
 48. สั่นกระดิ่ง โทรศัพท์ดังขึ้น ใส่ห่วง ล้อม= ring| rang |rung
 49. ยกสูงขึ้น= rise| rose |risen
 50. ฉาบปูน= roughcast | roughcast | roughcast
 51. วิ่ง= run| ran |run
  S SET/ 64คำ
 52. นำทรายมาหล่อแบบ =sand-cast | sand-cast |sand-cast
 53. เลื่อย= saw | sawed |sawed / sawn
 54. พูด= say | said | said
 55. เห็น= see |saw |seen
 56. ค้นหา= seek | sought | sought
 57. ขาย= sell |sold | sold
 58. ส่ง= send | sent |sent
 59. ตั้งค่า= set | set | set
 60. เย็บ= sew | sewed | sewn / sewed
 61. เขย่า= shake | shook | shaken
 62. โกน= shave| shaved | shaved / shaven
 63. ตัดออก ตัดเล็บ ตัดขนแกะ= shear | sheared | sheared / shorn
 64. ทำให้ไหล ฉายแสง= shed| shed| shed
 65. ส่องประกาย= shine | shined / shone | shined / shone
 66. พูดไร้สาระ= shit| shit / shat / shitted | shit/ shat / shitted
 67. ยิง ถ่ายภาพ =shoot | shot | shot
 68. แสดง= show | showed | shown / showed
 69. หด= shrink | shrank / shrunk |shrunk
 70. ปิด= shut | shut | shut
 71. อ่านทันที= sight-read | sight-read | sight-read
 72. ร้องเพลง= sing |sang| sung
 73. จม= sink | sank / sunk | sunk
 74. นั่ง= sit | sat | sat
 75. ถลา ไหลลื่น= slide | slid | slid
 76. คล้อง ห้อย ฟาด= sling | slung |slung
 77. เดินลับๆล่อๆ= slink | slinked / slunk | slinked / slunk
 78. กรีดตามยาว= slit | slit |slit
 79. ฆ่า= slay (kill) | slew / slayed |slain / slayed
 80. ขำ= slay (amuse/regular v.) | slayed | slayed
 81. นอนหลับ= sleep| slept |slept
 82. ดมกลิ่น= smell | smelled / smelt | smelled / smelt
 83. แอบหลบไป= sneak | sneaked / snuck | sneaked / snuck
 84. หว่านเมล็ดพืช= sow | sowed |sown / sowed
 85. พูด= speak |spoke |spoken
 86. เพิ่มความเร็ว= speed | sped / speeded | sped / speeded
 87. สะกด= spell | spelled / spelt | spelled / spelt
 88. ใช้ จ่าย= spend | spent | spent
 89. กระจัดกระจาย= spill | spilled / spilt | spilled / spilt
 90. ปั่น= spin| spun |spun
 91. ถ่มน้ำลาย= spit | spit / spat | spit / spat
 92. ผ่า แตกแยก= split |split |split
 93. ตามใจจนเสียคน= spoil | spoiled / spoilt | spoiled / spoilt
 94. ป้อนด้วยช้อน= spoon-feed | spoon-fed |spoon-fed
 95. แผ่ออก= spread | spread | spread
 96. เด้ง ดีดตัว= spring | sprang / sprung |sprung
 97. ขโมย= steal| stole |stolen
 98. ยืน= stand| stood | stood
 99. เสียบ ปัก= stick | stuck | stuck
 100. ต่อย กัด ตำ= sting | stung | stung
 101. ส่งกลิ่นเหม็น= stink | stunk / stank | stunk
 102. โปรย หว่าน= strew | strewed | strewn / strewed
 103. ก้าวข้าม เดินก้าวยาวๆ= stride| strode |stridden
 104. หยุดงานประท้วง= strike | struck |stricken
 105. โจมตี ปะทะ= strike (hit) | struck |struck / stricken
 106. ผูกด้วยเชือก จัดเรียงเป็นสาย= string | strung | strung
 107. บากบั่น ต่อสู้= strive | strove / strived | striven / strived
 108. ให้เช่าช่วง= sublet| sublet | sublet
 109. แสงแดดไหม้ผิวจนอักเสบ= sunburn | sunburned / sunburnt | sunburned / sunburnt
 110. สัญญา= swear| swore| sworn
 111. เหงื่อแตก= sweat| sweat / sweated | sweat / sweated
 112. กวาด= sweep | swept | swept
 113. พอง เป็นคลื่น= swell| swelled | swollen / swelled
 114. ว่ายน้ำ= swim| swam | swum
 115. แกว่าง หมุนรอบ= swing| swung | swung

หากต้องการเพิ่มคำศัพท์ กริยาสามช่องแบบเติม-ed หรือ regular verb และดิกชันนารี่ภาษาอังกฤษลองหาซื้อได้จากร้านหนังสือออนไลน์ของนายอินทร์ได้ค่ะ

*อ่านหมวดคำศัพท์อื่นโดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างจาก tags: “กริยา3ช่องอังกฤษ”

Info: dictionary.cambridge, englishpage, dict.longdo, longman dictionary, thefreedictionary

Comments are closed.