5types of salt

เกลือ5ชนิดน่ารู้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำอาหารและความงาม

Types of SALTS Himalayan pink salt | Himalayan black salt | Natural sea salt | Iodized refined salt | Flower of salt เกลือ 5ชนิดน่ารู้ มีประโยชน์ในการทำอาหาร เพื่อสุขภาพและความงาม 1.เกลือชมพูหิมาลาลัย Himalayan pink salt เกลือชมพูหิมาลาลัยหรือเกลือชมพูห ...

แนะนำเครื่องเทศที่ใส่เป็นส่วนผสมในอาหารไทย (1)

  แนะนำเครื่องเทศ ยอดนิยมที่นำมาประกอบอาหาร โดยเฉพาะเมนูอาหารไทยที่ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีสรรพคุณทางยาร่วมด้วย มีรูปภาพพร้อมชื่อเรียกภาษาอังกฤษและชื่อ เรียกภาษาไทยของเครื่องเทศ เครื่องปรุง ชนิดต่างๆ