ama-temple-macau01all

ทริปขอพรเจ้าแม่ทับทิม กวนอิมทะเล สิ่งศักสิทธิ์ในมาเก๊า

ทริปขอพรสิ่งศักสิทธิ์ในมาเก๊า

วัดอาม่า( A-Ma Temple)ขอพรเจ้าแม่ทับทิม

สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งในมาเก๊า คือ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล ไว้มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE วัดอาม่าสร้างเพื่ออุทิศให้กับอาม่า หรือรู้จักกันอีกชื่อคือ เจ้าแม่ทับทิม องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองมาเก๊าที่คอยปกป้องรักษาท้องทะเลมหาสมุทรให้ชาวประมงได้เดินทางปลอดภัย นักท่องเที่ยว ผู้ที่ทำธุรกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการขนส่ง และชาวมาเก๊านิยมมาไหว้”ขอพรเพื่อให้การเดินทางปลอดภัย ราบรื่น ไม่มีิอุปสรรคใดๆ”

การเดินทางไปวัดอาม่า: นั่งรถเมลล์ ได้2สาย 10 และ สาย 10A สายที่จะไปสุดสายที่วัดอาม่า ลงที่ป้าย Templo A Ma ถ้ามาจากที่อื่น ก็ต้องสาย 1,1a, 2, 5, 6, 7, 911, 18, 21, 21a, 26, 28b, 34    ซึ่ง ควรตรวจสอบอีกครั้งที่ ป้ายรถเมลล์ เนื่องจากนั่งรถเมลล์ของมาเก๊าค่อนข้างง่ายเพราะจะเขียนสถานที่สำคัญแถวนั้น ที่ป้ายรถเมล์ต้องผ่านให้ดูด้วยเผื่อว่าจะมีการปรับปรุงสายเดินรถใหม่จะได้ ไม่หลงค่ะ

หลังจากไป วัดอาม่า ( A-Ma Temple) แล้วแนะนำให้เดินไปด้านหลังวัดจะเป็นทางไป โบสถ์ Penha โบสถ์นี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1622 โดยลูกเรือและผู้โดยสารที่รอดจากการถูกจับกุมโดยชาวดัตช์โบสถ์เป็นสถานที่แสวงบุญของกะลาสีที่ออกเดินเรือไปยังสถานที่อันตราย ตั้งอยู่ที่ Hilltop of Penha Hill ซึ่งจะเป็นจุดชมวิวระยะไกลอีกจุดหนึ่งเมืองมาเก๊า และยังสามารถมองเห็น Macau Tower และ สะพานมาเก๊า จากที่นี่ได้ด้วย แต่ขากลับแนะนำให้เรียกแท็กซี่ จะดีกว่าเพราะเดินไกลและเหนื่อยพอสมควรเนื่องจากเป็นการเดินขึ้นเขาค่ะ

องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง(กวนอิมทะเล) Kun Iam Statue

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว มาเก๊ามักจะต้องไปที่ องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง ริมทะเลแห่งนี้ ตามความเชื่อที่จะได้ “ขอพรให้ได้สมหวังดังที่ปราถนา” ที่ตั้งอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 18 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตาจึงควรไปช่วงเย็นๆใกล้ค่ำจะดีกว่ากลางวันที่แสงแดดยังแรงอยู่ ซึ่งหากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือ ปั้นเป็นองค์เจ้าแม่ กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น หน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน

การเดินทางไปกวนอิมทะเล: นั่งรถเมลล์สาย นั่งสาย 17 ลงที่ป้าย Centro Ecumenico Kun Iam ซึ่งควรตรวจสอบอีกครั้งที่ ป้ายรถเมลล์ เนื่องจากการนั่งรถเมลล์ของมาเก๊า ค่อนข้างง่ายเพราะจะเขียนสถานที่สำคัญแถวนั้นที่ป้ายรถเมล์ต้องผ่านให้ดูด้วยเผื่อว่าจะมีการปรับปรุงสายเดินรถใหม่ จะได้ไม่หลงค่ะ

Add a Comment

You must be logged in to post a comment